Ви знаходитесь на: Головна / Тарифи / Нові тарифи від 31.05.2017

Нові тарифи від 31.05.2017


Затверджено
Рішенням Правління
ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа"
від 31 трав
ня 2017 року.
Вводяться в дію з 3
1.05.2017 року.

 

 

Види та розміри платежів за послуги,
що надаються ПрАТ "КМФБ"
(тарифи на послуги)

 

 

Вид платежу

Розмір платежу

Періодичність оплати

Примітки

1.

Біржовий збір за первинне розміщення цінних паперів

від 550 грн.  

Одноразово

Сплачує Продавець та/або Покупець. Розмір біржового збору встановлюється  за домовленістю.

2.

Біржовий збір по вторинних торгах

25 000 грн.

 

Щомісячно

 

Сплачує Продавець та Покупець, що отримали статус маркет – мейкера. Може змінюватись за домовленістю. 

30 000 грн.

Щомісячно

 

Сплачує Продавець та Покупець. Може змінюватись за домовленістю.

3.

Плата за внесення цінних паперів до біржового списку

410 грн.

Одноразово

Сплачує Замовник

4.

Плата за лістинг

а) плата за внесення цінних паперів до Біржового реєстру

1700 грн.

Одноразово

Сплачує Замовник. Може змінюватись за домовленістю. 

б) абонентська плата за підтримання лістингу

1700 грн.

Щомісячно

Сплачує Замовник. Може змінюватись за домовленістю.

5.

Плата за отримання Статусу Члена Біржі

410 грн.

Одноразово

Сплачує Замовник

6.

Плата за надання довідки про внесення цінних паперів до Біржового списку або  до Біржового реєстру

а) для Емітентів

170 грн.

Одноразово

Сплачує Замовник

б) для Членів Біржі

340 грн.

Одноразово

Сплачує Замовник

в) для фізичних та юридичних осіб (які не є Членами Біржі)

410 грн.

Одноразово

Сплачує Замовник

7.

Плата за надання копії Біржового списку або копії Котирувального листа

а) для Членів Біржі

340 грн.

Одноразово

Сплачує Замовник

б) для фізичних та юридичних осіб (які не є Членами Біржі)

410 грн.

Одноразово

Сплачує Замовник

8.

Плата за надання письмової інформації про біржовий курс

Безкоштовно

- // -

На виконання Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Надається  акціонерному товариству про біржовий курс  його цінних паперів.

9.

Плата за надання письмової інформації про емітента та його цінні папери

а) для Членів Біржі

 85 грн. (за 1 календарний місяць)

Одноразово

Сплачує Замовник. Розмір може змінюватися за домовленістю.

б) для фізичних та юридичних осіб (які не є Членами Біржі)

170 грн. (за 1 календарний місяць)

Одноразово

Сплачує Замовник. Розмір може змінюватися за домовленістю.

10.

Біржовий збір по торгах ФДМУ

0,1% від вартості придбання акцій, але не менше 0,5% розміру мін. з.п. та не більше 60 розмірів мін.з.п.

Одноразово

Сплачує Покупець

11.

Разовий абонемент учасника торгів

а) для Членів Біржі

Безкоштовно

- // -

- // -

б) для фізичних та юридичних осіб (які не є Членами Біржі)

17 грн.

Одноразово

Сплачує Замовник

12.

Разовий абонемент спостерігача торгів

а) для Членів Біржі

Безкоштовно

- // -

- // -

б) для фізичних та юридичних осіб (які не є Членами Біржі)

410 грн.

Одноразово

Сплачує Замовник

13.

Біржовий збір по торгах з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення

1% від суми укладеного біржового контракту

Одноразово

Сплачує Покупець

14.

Плата за організаційно-інформаційні послуги

а) для Емітентів

7 500 грн.

Щомісячно

 

Сплачує Замовник

б) для інвестиційних фондів

11 500 грн.

Щомісячно

 

Сплачує Замовник

в) для Членів Біржі

20 000 грн.

Щомісячно

 

Сплачує Замовник

15.

Сплата за організацію аукціонних торгів з продажу цінних паперів

За домовленістю

Одноразово

Сплачує Продавець  та/або Покупець

16.

Сплата за організаційне забезпечення проведення аукціонних торгів

За домовленістю

Одноразово

Сплачує Організатор аукціонних торгів та/або Покупець