Ви знаходитесь на: Головна / Члени біржі / Перелік документів

Перелік документів


Документи необхідні для отримання Статусу Члена Біржі:

- заява (додаток zajava);

- договір про надання доступу до біржових торгів на Біржі (додаток dogovir);

- картка Члена Біржі (додаток kartka);

- копія Статуту;

- копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія Ліцензії НКЦПФР - діяльність з ТЦП;

- копія Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ;

- копії Сертифікатів ДКЦПФР, фахівців з ТЦП не менш ніж 3 працівників;

- список сертифікованих фахівців Товариства (додаток НКЦПФР);

- копію Протоколу (Наказу) про призначення керівника Товариства.

 

 

Документи для кожного уповноваженого представника Члена Біржі:

- анкета уповноваженого представника (додаток 2 anketa);

- довіреність уповноваженого представника (додаток 1 dovirenist);

- заява на отримання доступу до біржових торгів;

- довідка з місця роботи;

- копія Сертифікату НКЦПФР фахівця з ТЦП;

- копія паспорту представника (1-2,11 стор.).

 

* Всі документи повинні бути засвідченні підписом керівника та печаткою Товариства.