Ви знаходитесь на: Головна / Корисні посилання

Корисні посилання


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку утворена Указом Президента України №446/95 від 12.06.1995 з метою комплексного правового регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, забезпечення захисту інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та порушенням у цій сфері.
Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" розпочала свою діяльність в 1998 році. Основною метою організації є всебічний розвиток інфраструктури фондового ринку та забезпечення його відповідності світовим стандартам.
З 2007 року Агентство є Уповноваженою особою з розкриття інформації емітентів цінних паперів в Загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПРФР про ринок цінних паперів.
Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів
Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики у сферi приватизацiї державного майна. Регiональнi вiддiлення Фонду були створені в 1992 роцi.
Газета "Вiдомостi приватизацiї"
Информационно-справочная система "Феникс" содержит базу данных по фондовому рынку Украины
vdcp Всеукраїнський депозитарій цінних паперів 
Группа GOLTA предооставляет комплексные решения для бизнеса, обеспечение технической и финансовой безопасности, рекламную поддержку и популяризацию бизнеса клиентов.