Ви знаходитесь на: Головна / Первинне розміщення / Алгоритм розміщення

Алгоритм розміщення


Алгоритм проведення первинного розміщення цінних паперів

на ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа»

для Емітентів*

 

1. Погодження з Біржею проспекту емісії цінних паперів.

2. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів в НКЦПФР.

3. Укладання Договору про обслуговування випусків цінних паперів з НДУ.

4. Укладення з Біржею Договору про проведення аукціонів з розміщення цінних паперів та  погодження умов первинного розміщення цінних паперів.

5. Надання Біржі необхідних документів, для внесення цінних паперів, що перебувають у процесі первинного розміщення, до біржового списку.

6. Надання Біржі, не менше як за 10 днів до початку розміщення, проспекту емісії цінних паперів у електронному вигляді для опублікування на веб-сайті Біржі.

7. Надання до НДУ розпорядження на переказ цінних паперів на блокувальний рахунок Емітента в НДУ.

8. Організація та проведення первинного розміщення цінних паперів на Біржі здійснюється за технологією одностороннього аукціону «з голосу».

9. За результатами первинного розміщення цінних паперів на Біржі оформлюються біржові контакти (договори).

10. Біржа контролює обов’язкове проведення переказу коштів за біржовими контрактами (договорами), укладеними при розміщенні, шляхом отримання інформації

про оплату цінних паперів: платіжні доручення з відміткою банку про проведення операції, виписки з банківського рахунку тощо. 

11. Інформація про укладені біржові контракти (договори) направляється Біржею до НДУ для проведення розрахунків

(переказу цінних паперів з рахунку Емітента на рахунок у цінних паперах Покупця).

12. Засвідчення Біржею звіту про результати  публічного розміщення цінних паперів.

13. Надання Біржі завіреної копії звіту про результати публічного розміщення цінних паперів з відміткою НКЦПФР про реєстрацію даного звіту.
 

 

* Емітент або Андеррайтер